,,Gdy śliczna Panna, Syna kołysała.”

Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

,,Gdy śliczna Panna, Syna kołysała.”

Święta Boża Rodzicielka dała światu wcielenie miłosierdzia, czyli Jezusa. Papież Franciszek naucza, że:

„Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem” (MV 24). Przez swoje przyzwolenie: „niech mi się stanie” zrealizowała Boża tajemnicę i za sprawą Ducha Świętego jest prawdziwą Matką Syna Bożego, ale i naszą – w sensie duchowym.

Tajemnica Maryi odsłania się przed człowiekiem, w miarę jak zbliża się on do Zbawiciela. Im bardziej jednoczy się z Chrystusem, tym bardziej przybliża się do Maryi. Sam Chrystus daje poznać swoją Matkę. Prawdę tę potwierdza św. Jan Paweł II, który wyznaje w rozmowie z André Frossardem:

„W miarę jak centrum mojego życia wewnętrznego coraz bardziej stawała się rzeczywistość Odkupienia, oddanie się Maryi w duchu św. de Montfort stawało się dla mnie jakby szczególną gwarancją, że na tej drodze mogę najowocniej uczestniczyć w tej rzeczywistości, czerpiąc z dzieła Odkupienia, dzieląc się z drugimi niewypowiedzianym bogactwem tej tajemnicy […]. Muszę dodać, że to moje osobiste i jak najbardziej wewnętrzne odniesienie do Matki Chrystusowej płynęło od młodości w szerokim łożysku pobożności maryjnej, która w Polsce ma szczególną historię” (s. 154 – 155).

Nowy Rok niesie z sobą oczekiwanie lepszego życia niż to dotychczasowe. Dlatego możemy go zacząć razem z Matką Bożą zaczynając praktykę pierwszych sobót miesiąca.

Czy nabożeństwo pierwszych sobót jest jeszcze dziś aktualne?

Benedykt XVI odpowiada: „Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. […] W tym sensie posłanie nie jest zakończone, chociaż obydwie wielkie dyktatury zniknęły. Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom”.

Do dziś pozostają również aktualne słowa S. Łucji:

„Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć bicz wojny na później, jeśli to nabożeństwo będzie propagowane i praktykowane. Możemy dostrzec, że odsuwa Ona tę karę stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować. Obawiam się jednak, że mogliśmy uczynić więcej niż czynimy i że Bóg, mniej niż zadowolony, może podnieść ramię swego Miłosierdzia i pozwolić, aby świat był niszczony przez to oczyszczenie. A nigdy nie było ono tak straszne, straszne”.

Przypomnienie tego nabożeństwa nabiera dziś szczególnego znaczenia. Stanowi ono bowiem „duszę przesłania Matki Bożej” i jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas. Jeśli mówimy o pobożności fatimskiej, to nie możemy jej utożsamiać jedynie z 13. dniem miesiąca od maja do października. Fatima bowiem woła o nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. Nie wypełnimy fatimskiego przesłania, jeśli nie będziemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty.

Przypomniał o tym Episkopat Polski w Liście pasterskim racji 100. rocznicy objawień fatimskich (21 maja 2017 r.). 

W I sobotę Msza św. wynagradzająca Matce Bożej o 18:00, a bezpośrednio po niej Różaniec.

%d bloggers like this: