Kancelaria parafialna

Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

Kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:15 do 17:15

Dokumenty potrzebne do:

Chrztu:

 • Akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu).
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, rok urodzenia chrzestnych i ich dokładne adresy).
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Bierzmowania:

 • 3- letnie przygotowanie do bierzmowania zaczyna się w klasie 7 szkoły podstawowej. Więcej informacji w kancelarii parafialnej.
 • Metryka chrztu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji; w przypadku osób starszych- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

I Komunii Św.:

 • Metryka chrztu dziecka (dostarczona do kancelarii do końca października).
 • Spotkania z rodzicami dzieci komunijny będą ogłaszane w kościele.
 • Zapisy do I Komunii Św. są we wrześniu każdego roku.

Małżeństwa:

 • Metryka chrztu (z datą do 3 miesięcy wstecz).
 • Dowody osobiste.
 • Ostatnie świadectwo katechizacji.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne- tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Pogrzebu katolickiego:

 • Akt zgonu (oryginał do wglądu).
 • Zgłoszenie pogrzebu z cmentarza.
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
%d bloggers like this: