,,Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili!’’

Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

,,Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili!’’

W każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy św. w sposób szczególny dziękujemy za dar Eucharystii, który jest nieocenionym darem pozostawionym nam przez Pana Jezusa.

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

W Eucharystii Chrystus uczynił  – jak pisał św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia – “dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia”. Eucharystia jest  „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Niej bowiem zawiera się całe dobro duchowe Kościoła” (EE 1).

Eucharystia może być sprawowana tylko dzięki kapłanom i dzięki nim są udzielane wszystkie inne sakramenty, mające moc uzdrawiania i prowadzenia nas najkrótszą drogą do Boga, który przez kapłanów „zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi” (Ps 66).

Dlatego też w pierwszy czwartek miesiąca na wieczornej Mszy św. oraz w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, która ma miejsce po Mszy św., polecamy Bogu papieża, biskupów i całe duchowieństwo oraz modlimy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne, gdyż jak mówi Ewangelia:

”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Łk 10, 1-12).

Oby nam nigdy nie zabrakło świętych kapłanów, którzy prowadzą nas do Zbawienia, do zjednoczenia z Bogiem. Dopiero będąc na drugim brzegu w pełni zobaczymy, ile im zawdzięczamy. 

W I czwartek miesiąca będzie Msza św. o godz. 18:00 w intencji powołań i Margaretek, nie będzie nabożeństwa w intencji o powołania.

Zachęcamy by w tym dniu odmówić Litanię do św. Jana Pawła II i Różaniec w intencji powołań.

Trwając przed Panem prośmy Go teraz serdecznie o nowe, święte i liczne powołania do Bożej służby.

O Panie nasz i Zbawicielu, posłany przez Ojca i namaszczony Duchem Świętym, Ty zastawiłeś dla nas w czasie Eucharystii stół Słowa i Chleba. Obdarzyłeś łaską uczestnictwa w Twojej śmierci i Twoim zmartwychwstaniu. Prosimy Cię Jezu, wzbudź w swoim Kościele nowe powołania kapłańskie i zakonne. Doprowadź powołanych bezpiecznie do dnia święceń i ślubów i uczyń ich swoimi świadkami. Niech zaniosą znękanemu światu Dobrą Nowinę o zbawieniu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

%d bloggers like this: