,,Nowy rok bieży w jasełkach leży!”

Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

,,Nowy rok bieży w jasełkach leży!”

Jezus Chrystus, stając się człowiekiem, przyjął człowiecze serce również tak jak je potocznie rozumiemy. Przyjął serce, które jest zdolne do miłości ludzkiej, serce, które pozwoliło mu po ludzku zapłakać po śmierci swojego przyjaciela Łazarza, serce, które pozwoliło mu kochać swoją Matkę oraz uczniów, współczuć ubogim i cierpiącym. Serce Jezusa, Boga-Człowieka, jak serce każdego z nas, rozwijało się przez dziewięć miesięcy w łonie matki.

Chcemy jutro zwrócić nasze oczy ku Sercu Pana Jezusa, które jest dla nas symbolem miłości Boga do człowieka. Jezusowe Serce jest jak serce każdego z nas. Właśnie ta, można by powiedzieć „zwyczajność” Jezusowego Serca jest największym symbolem Bożej miłości do ludzi. To, że Bóg stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, to wreszcie, że pozwolił z miłości do nas to serce przebić, to jest ten znak, znak jego miłości miłosiernej.

Miłość miłosierna Boga, której każdy człowiek tak często doświadcza, ale i tak nierzadko odrzuca. Aby przypomnieć niewdzięcznej ludzkości o tej miłości, aby niejako przebudzić świat z odrętwienia, z przyzwyczajenia Jezus objawia się francuskiej zakonnicy – św. Małgorzacie Marii Alacoque. Ta żyjąca w XVII w. zakonnica miała wizje, w których ukazywał Jej się Jezus mający na wysokości klatki piersiowej przebite włócznią serce, które otoczone było cierniem oraz zanurzone w ogniu. Jak tłumaczył Małgorzacie Jezus, to serce płonie nieustannie ogniem Bożej miłości do każdego człowieka, a z jego rany nieustannie wylewają się łaski dla wszystkich, którzy o nie proszą. Serce to jest jednak ranione otaczającymi je cierniami ludzkich grzechów i niewdzięczności. Ludzie nie potrafią przepraszać za swoje grzechy i dziękować za tak licznie udzielane im łaski. Przesłaniem objawień św. Małgorzaty jest wezwanie do nieustannego wynagradzania Sercu Jezusa za popełnione grzechy oraz za ludzką niewdzięczność.

W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic.

 • Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 • Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 • Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 • Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 • Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 • Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 • Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 • Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 • Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 • Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 • Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 • Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Do chorych udamy się od godz. 8:30. Możliwość spowiedzi od godz. 15:00 do 17:30.

%d bloggers like this: