,,Serce Twe Jezu, miłością goreje!”

Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

,,Serce Twe Jezu, miłością goreje!”

Kolejny raz staniemy w kolejkach do konfesjonałów, ponieważ przed nami pierwszy piątek miesiąca podczas którego, pragniemy przeprosić Najświętsze Serce Jezusa za nasze grzechy.

W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic.

 • Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 • Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 • Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 • Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 • Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 • Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 • Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 • Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 • Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 • Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 • Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 • Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Plan spowiedzi w kaplicy wygląda następująco:

Po Mszy Świętej o godzinie 15:00 czyli od godz. 15:45

a później od 17:15 do 18:00.

%d bloggers like this: