,,Spraw, by serce me gorzało, by radością życia całą stał się dla mnie Chrystus Bóg!”

Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

,,Spraw, by serce me gorzało, by radością życia całą stał się dla mnie Chrystus Bóg!”

Tekst łacińskiej pieśń pasyjnej – Stabat Mater Dolorosa – przypisywana jest włoskiemu franciszkaninowi Jacopone da Tobi (ok. 1228-1306). Natomiast autor polskich słów jest nieznany.

Tekst hymnu nawiązuje do proroctwa Symeona, w którym odnajdujemy zapowiedź cierpienia, które spotka Maryję u stóp krzyża. A Twoje serce miecz przeniknie…

Maryja wydaje się być na uboczu życia Jezusa. To oddzielenie jest jednak czysto zewnętrzne i wcale nie ostateczne. Matka Boża pozostaje głęboko i nierozerwalnie związana  z Chrystusem przez swoje fiat, które wypowiedziała przy Zwiastowaniu. Oddała całe swoje życie, całą wiarę i miłość, by wypowiedzieć zgodę na sposób, w jaki Bóg chce odkupić świat.

Jako człowiek Maryja staje się pełną czułości przedstawicielką wszystkich ludzi. Staje się pośredniczką, dzięki której możemy uczyć się postawy zaufania Bogu, nawet jeśli serce rozdziera nam ból. A także pośredniczką łaski, jaką Bóg pragnie obdarować życie człowieka.

Bóg oddał w Jej ręce swoje Ciało przy Zwiastowaniu. Oddał swoje umęczone, martwe Ciało w Jej ręce po śmierci. I oddał w Jej ręce swoje Mistyczne Ciało – Kościół. Zatem to Bóg jest tym, który jako pierwszy powiedział do Niej: Totus Tuus Mirami, cały Twój Maryjo…

Dlaczego ma to być „pięć sobót” wynagradzających, a nie dziewięć lub siedem na cześć Matki Bożej Bolesnej?
    

Siostra Łucja odpowiada:

„Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 roku w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje: Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
    

  • Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
  • Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
  • Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
  • Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
  • Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.

Jezus powiedział do siostry Łucji:

„To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.

żródła: https://liturgia.wiara.pl/

%d bloggers like this: