TRIDUUM PASCHALNE W DOMU – WIELKI CZWARTEK

Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

TRIDUUM PASCHALNE W DOMU – WIELKI CZWARTEK

Drodzy Parafianie oprócz podanych niżej wskazówek jak w domu przeżyć Triduum Paschalne zachęcamy byście przeżyli je ze Słowem Bożym. Podajemy link do czytań, ale warto przeczytać te fragmenty z Pisma św. i mieć otwartą Biblię podczas uczestniczenia w liturgii w domu.

Komentarz na początek liturgii.

Msza Wieczerzy Pańskiej przenosi nas do Wieczernika, gdzie Chrystus ustanowił dwa sakramenty. Sakramenty te, w niewysłowiony sposób uobecniają miłość Boga do człowieka, który na zawsze pozostał na ziemi w Sakramencie Eucharystii, sprawowanej przez sakramentalnie ustawionych kapłanów. Pojęciem „sacramentum” Kościół określa tajemnicę ustanowioną przez samego Chrystusa, który nakazał Apostołom ich wykonywanie. Dlatego też w noc przed swoją męką, Chrystus wziąwszy chleb i kielich z winem, odmówił nad nimi modlitwę dziękczynienia i rozdał swoim uczniom cudownie przemienione swoje Ciało i Krew. Nakazał im czynić podobnie na swoją pamiątkę.

            Niech miłość Chrystusa przeniknie nas wszystkich zgromadzonych tu w kościele, a także w naszych domach, aby zbawcze Misterium Paschalne, zwycięstwo życia nad śmiercią, dokonało się w każdym człowieku, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak Chrystusa nas umiłował i abyśmy doświadczali jedności całego Kościoła zgromadzonego wokół Chrystusa.

            Dzisiaj za pobożne odśpiewanie modlitwy Przed tak wielkim Sakramentem możemy uzyskać odpust zupełny.

Zachęcamy by włączyć się Liturgię Godzin. Link do Nieszporów: https://brewiarz.pl/iv_20/0904-2/nieszpory.php3

Transmisja Mszy św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00

Link do czytań: https://jp2piotrkow.eu/liturgia-na-dzis/

%d bloggers like this: