TRIDUUM PASCHALNE W DOMU – WIELKI PIATEK

Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

TRIDUUM PASCHALNE W DOMU – WIELKI PIATEK

Drodzy Parafianie oprócz podanych niżej wskazówek jak w domu przeżyć Triduum Paschalne zachęcamy byście przeżyli je ze Słowem Bożym. Podajemy link do czytań, ale warto przeczytać te fragmenty z Pisma św. i mieć otwartą Biblię podczas uczestniczenia w liturgii w domu.

Komentarz na początek liturgii

            W ciszy gromadzimy się w kościele na Liturgii Męki Pańskiej. Liturgię rozpoczniemy klęczeniem, zachowując modlitewne milczenie. Celebrans padając na twarz przed obnażonym ołtarzem, symbolizującym Chrystusa, przeprasza Boga za grzechy i zniewagi jakie doświadcza od całego świata.

Dzisiejsza Liturgia Męki Pańskiej składa się z czterech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii Świętej oraz Procesji do Grobu Pańskiego. W każdym z tych etapów będziemy łączyć się z cierpiącym Chrystusem. Spotkanie z Nim w dniu dzisiejszym winno przemienić nasze życie.

Komentarz po Kolekcie

            Liturgia Słowa dzisiejszego dnia koncentruje się na przedstawieniu Męki Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Czytania ukierunkowują naszą refleksję na teologię krzyża i cierpienia, zaś punkt kulminacyjny tej drugiej części dzisiejszej liturgii – ewangeliczny opis męki, prowadzi nas za Jezusem aż na Golgotę.

Komentarz po homilii

            Dzisiaj w sposób niezwykły będziemy celebrować Modlitwę Powszechną. Jest ona zbudowana z 10 intencji dotykających potrzeb całego świata.

Komentarz po modlitwie powszechnej

            Zakończyła się liturgia Słowa Bożego. Chylić będziemy przed Zbawicielem na krzyżu nasze głowy. Na trzykrotne słowa kapłana: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, ze czcią przyklękniemy i odpowiemy wspólnie „Pójdźmy z pokłonem” wyrażając wdzięczność Chrystusowi za trud naszego zbawienia. Za pobożne adorowanie Krzyża można w dniu dzisiejszym zyskać odpust zupełny.

Komentarz po Adoracji Krzyża

            Od Krzyża liturgia prowadzi nas do Komunii świętej, pragnąc nam przez to powiedzieć, że między Ofiarą na Krzyżu a Eucharystią istnieje ścisły związek. Za chwilę kapłan ukaże nam już nie drzewo Krzyża, ale samego Chrystusa, w Jego eucharystycznym i uwielbionym Ciele.

Komentarz po modlitwie po komunii

            Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Naszą uwagę kierujemy przede wszystkim na wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament. Grób Pański jest wypełniony prawdziwą obecnością Chrystusa. Adorując Chrystusa, rozważajmy Jego Mękę. Niech stanie się ona dla nas źródłem siły i wezwaniem do ciągłej zmiany myślenia i kierunku życia, abyśmy żyli już nie dla siebie, lecz dla Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Grób Jezusa Chrystusa nie był tragicznym końcem, lecz miejscem oczekiwania na nowe życie, nowy początek.

  • Plan dnia:

9:00 – Modlitwa brewiarzowa (Godzina Czytań i Jutrznia) – transmisja

15:00 – I dzień Nowenny przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego – transmisja

18:00 – Liturgia Męki Pańskiej – transmisja

  • Zachęcamy by włączyć się Liturgię Godzin.

Link do Godziny czytań: https://brewiarz.pl/iv_20/1004/godzczyt.php3

I do Jutrzni: https://brewiarz.pl/iv_20/1004/jutrznia.php33

Link do Nieszporów: https://brewiarz.pl/iv_20/1004/nieszpory.php3

  • Transmisja Liturgii Męki Pańskiej o godz. 18:00
  • Link do czytań: https://jp2piotrkow.eu/liturgia-na-dzis/
%d bloggers like this: