,,W Tobie, o Serce Króla naszego, świeci nam słodkich nadziei blask. Ty nie odrzucisz ludu swojego, Tyś niezgłębioną przepaścią łask.”

Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

,,W Tobie, o Serce Króla naszego, świeci nam słodkich nadziei blask. Ty nie odrzucisz ludu swojego, Tyś niezgłębioną przepaścią łask.”

W piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego, czyli bezpośrednio po zakończeniu tradycyjnej oktawy Bożego Ciała – Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Nadzieja wszystkich ludzi

Wielu papieży w ciągu wieków uczyło, że kult Najświętszego Serca Pana Jezusa nie jest tylko jednym z wielu istniejących nabożeństw. Jest on, obok Eucharystii, szczytową formą pobożności, bo jej podmiotem jest miłość Boga.

W naszych czasach niektórzy wierni nie doceniają lub nie rozumieją sensu tego nabożeństwa. Dlatego miesiąc czerwiec jest dobrą okazją, aby przypomnieć jasną i wyraźną naukę papieży w tej materii. Nauczają oni zgodnie, że kult Serca Jezusa jest streszczeniem całej religii chrześcijańskiej. Wystarczy przypomnieć słowa Piusa XI:

“Czyż w tej formie pobożności nie zawiera się jakby summa, cała treść religii i norma doskonalszego życia ? Przecież ta pobożność prowadzi najlepiej do dokładniejszego poznania Chrystusa Pana, do głębszego umiłowania Chrystusa i doskonalszego naśladowania”.

Papieże zwracali uwagę na różne istotne aspekty kultu Bożego Serca. Leon XIII uważał go za wypróbowaną formę pobożności. Natomiast św. Pius X widział w nim “streszczenie całej religii i normę doskonalszego życia chrześcijańskiego”. Pius XII uczy, iż kult ten jest “doskonale zharmonizowany z istotą chrześcijaństwa i wypływa z podstawowych zasad doktryny chrześcijańskiej”. Paweł VI zaś zachęca, żeby “ten wspaniały kult rozwijał się i był ceniony przez wszystkich”.

Znaczenie kultu Serca Jezusowego

Dokumentem kościelnym, który bodaj najbardziej komplementarnie traktuje o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa jest encyklika Piusa XII Haurietis aquas. Omawiając teologię, znaczenie i właściwe rozumienie kultu Serca Jezusowego, warto odwołać się właśnie do niej. Jak pisze papież, nabożeństwo to jest syntezą całej religii chrześcijańskiej. Kto je pielęgnuje, wyznaje istotę wiary i wypełnia podstawowe obowiązki.

Jako główna racja tego kultu jest przedstawiona ściśle Boska miłość Jezusa Chrystusa. Chodzi mianowicie o miłość, którą Słowo Wcielone posiada wspólną z Ojcem i Duchem Świętym. Ta miłość tylko w Słowie Wcielonym z powodu unii hipostatycznej (zjednoczenia natury Boskiej i ludzkiej w osobie Jezusa Chrystusa) objawia się przez fizyczne Serce ludzkiej natury Chrystusa.

Dlatego też pełny przedmiot kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa obejmuje:

 • Osobę Boską Chrystusa
 • miłość Boską wspólną z Ojcem i Duchem Świętym
 • samą miłość Trójcy Przenajświętszej
 • miłość duchową ludzką Chrystusa
 • miłość uczuciową ludzką Chrystusa
 • całe życie wewnętrzne Chrystusa człowieka.

Warto pamiętać, że ostatecznie kult oddawany Sercu Pana Jezusa, jest więc czcią i uwielbieniem, jaką oddajemy Miłości, jaką kocha nas cała Trójca Święta.

Sam Chrystus w czasie objawień udzielonych św. Małgorzacie nadał też temu nabożeństwu kierunek wybitnie wynagradzający: ma ono wynagradzać kochającemu Sercu Jezusa zranienia, jakich doznaje od dusz szczególnie pogrążonych w grzechach, oraz ludzką niewdzięczność. Powinno ono też uwrażliwiać na grzech i w imię miłości, którą Chrystus nam okazał i okazuje, mobilizować do walki ze swymi słabościami.

12 OBIETNIC JEZUSA DANE ZA POŚREDNICTWEM ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE.

Duże znaczenie miały objawienia poświęcone nabożeństwu do Najświętszego Serca Jezusowego, którego rozpropagowanie było szczególnym zadaniem wyznaczonym świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Od grudnia 1673 do czerwca 1675 roku miała ona kilka widzeń Jezusa, w których Ten opowiedział jej o Jego nieskończonym miłosierdziu dla ludzi i o potrzebie zwrócenia się wszystkich do jego Serca poprzez specjalne Nabożeństwo, będące dla odprawiających je źródłem wielkich łask.

Szczególnie eksponowaną cechą tego Nabożeństwa jest mnogość łask udzielanych tym, którzy je odprawiają oraz członkom ich najbliższych rodzin, a przede wszystkim wzrastanie duchowe w miarę jego odprawiania. To wszystko zostało zawarte w obietnicach, danych w objawieniach za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii tym wszystkim, którzy podążą za wezwaniem.

Obietnice Jezusa Chrystusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:

 • Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 • Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 • Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
 • Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 • Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
 • Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
 • Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 • Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
 • Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
 • Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
 • Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.
 • Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

Obietnica dla rodziny osobiście poświęconej Bożemu Sercu:

Boskie Serce wynagrodzi nie tylko im (duszom Jemu poświęconym) osobiście, lecz także ich najbliższym (krewnym), na których Ono spogląda okiem Miłosierdzia, by im przyjść z pomocą we wszystkich ich potrzebach, byle oni zwracali się do Niego z ufnością.

%d bloggers like this: