Wielki Post: Początek w popielec!

Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

Wielki Post: Początek w popielec!

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu – czas rozważania Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa. W tym dniu wierni przyjmują na swoje głowy popiół – znak podjęcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia.

Pan Bóg przypomina o tym przez proroka Joela:

“Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli” (Jl 2, 12-13).

Tekst ten mówi nie tylko o potrzebie nawrócenia i pokuty, ale także o niezmierzonym miłosierdziu Boga i Jego gotowości do przebaczenia. Pełne ufności zwrócenie się ku Bogu, który kocha grzesznika, jest już odwróceniem się od zła, a na pewno jest początkiem nawrócenia.

Post obowiązkowy!

Jakie obowiązki ma członek Kościoła Katolickiego w Środę Popielcową?

W Popielec:

  • Musisz powstrzymać się od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia).
  • Musisz zachować post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa nie do syta). Obowiązuje osoby między 18 a 60 rokiem życia.
  • Nie musisz uczestniczyć w mszy świętej.
  • Popielec nie jest dniem wolnym od pracy.

Ze Środą Popielcową, czyli Popielcem, związane są ciekawe zwyczaje i ceremonie. Szczególny kształt ma liturgia w Kościele Katolickim. Przede wszystkim jest to związane z posypywaniem głowy popiołem. Dokonuje tego kapłan na specjalnej mszy świętej, która przypada tego dnia. Obrzęd ma miejsce w trakcie liturgii słowa po kazaniu.

Dlaczego Popiół?

Obecny obrzęd poświęcenia i nałożenia na głowę popiołu w Środę Popielcową łączy dwie różne tradycje istniejące w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
Od najdawniejszych czasów praktykowany był w Kościele zwyczaj nakładania na publicznych grzeszników pokuty. Od VII wieku miał on miejsce w środę poprzedzającą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

Za ciężkie grzechy, zwłaszcza publiczne, jak odstępstwo od wiary, świadome zabójstwo, złamanie przysięgi małżeńskiej (cudzołóstwo), obowiązywała publiczna pokuta. Pokutnicy zbierali się w świątyni, oskarżali się wobec zebranych ze swoich win, przywdziewali włosiennice, a kapłani posypywali ich głowy popiołem.

Po odmówieniu odpowiednich modlitw biskup (lub w jego imieniu kapłan) mówił do nich: “Oto wypędzamy was teraz z obrębu kościoła z powodu grzechów i zbrodni waszych” i wyprowadzał ich ze świątyni.

To wyprowadzenie pokutników poza mury świątyni miało być ostrzeżeniem dla pozostałych wiernych i podkreślało prawdę, że grzech ciężki nie tylko obraża Boga, ale wyklucza ze społeczności Kościoła. Uroczyste pojednanie pokutników z Bogiem i Kościołem następowało w godzinach porannych w czasie Mszy św. w Wielki Czwartek.

Serdecznie zapraszamy do naszej kaplicy na Środę Popielcową na Msze Święte o godzinach:

9:00; 16:00 i 18:00

Podczas każdej Eucharystii będzie poświęcenie i posypanie głów popiołem.

%d bloggers like this: