Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzest udzielany jest dzieciom w każdą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 12:00. W wyjątkowych sytuacjach chrzest może odbyć się w sobotę, po ustaleniu w kancelarii parafialnej.

Dokumenty potrzebne do sakramentu Chrztu Świętego dziecka:

  1. Akt urodzenia dziecka – oryginał (do wglądu)
  2. Zaświadczenie chrzestnych od swojego księdza proboszcza dotyczące praktykowania wiary i kanoniczym braku przeszkód do bycia chrzestnym (ą) (niewystarczającym dokumentem jest zaświadczenie o przyjęciu bierzmowania).
  3. Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka poza parafią miejsca zamieszkania.

Ważne:

  • Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej co najmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu.
  • Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatę matka chrzestna.